Biografia Andrzeja Pluty

Brief: opracowanie graficzne i typograficzne okładki oraz stron książki, pierwszej biografii polskiego koszykarza.