Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu

Brief: projekt logotypu i identyfikacji wizualnej oraz opracowanie księgi znaku. Stworzenie piktogramów przedstawiających najważniejsze właściwości styropianu oraz materiałów informacyjno-promocyjnych.