Broszura reklamowa

Brief: ulotka reklamująca obiekty BIM Siniat dostępne dla architektów.