Restauracja Bonum

Brief: opracowanie graficzne logotypu oraz różnego rodzaju kart, ulotek i plakatów z menu i ofertami specjalnymi dla restauracji hotelu Bonum w centrum Gdańska.